Show simple item record

dc.contributor.authorFlood, Robin
dc.contributor.authorJärpvik, Simon
dc.date.accessioned2013-06-03T08:58:37Z
dc.date.available2013-06-03T08:58:37Z
dc.date.issued2013-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32926
dc.description.abstractBakgrund: Att som närstående få närvara vid HLR introducerades första gången år 1982 och är idag en uppskattad möjlighet bland många. På drygt 20 år har intresset för ämnet ökat och flera internationella HLR-råd är positiva i sina riktlinjer att låta närstående närvara vid HLR. Forskning visar att det finns mycket att vinna för patient och närstående med att närvara. Trots detta är det inte en självklarhet bland sjukvårdspersonal att låta närstående närvara vid HLR. Syfte: Syftet med studien var att belysa hälso-och sjukvårdspersonals attityder till att låta närstående närvara vid HLR, samt kartlägga faktorer som påverkar dessa attityder. Metod: En litteraturstudie valdes som metod och resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs metod. Resultat: Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder till att låta närstående närvara vid HLR varierade mellan att de inte bör till att de bör närvara. Flera faktorer som påverkar dessa attityder identifierades. Några av dessa var oro för att närstående blir traumatiserade och är i vägen för HLR-teamet. HLR-teamet fick även ökad stressnivå, prestationsångest och oroade sig för att bli stämda. Slutsats: Litteraturstudien kunde inte fastställa att de riktlinjer och tidigare forskning som finns överensstämmer med hälso- och sjukvårdspersonals inställning till att låta närstående närvara vid HLR. Mer inhemsk forskning på området behövs för att kunna göra en adekvat analys av förhållanden och hälso- och sjukvårdspersonals attityder till närståendes närvaro vid HLR på sjukhusavdelningar i Sverige.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectHLR, Återupplivning, Närstående, Närvaro, Akutsjukvårdsv
dc.titleAtt närvara eller inte närvara? - En litteraturstudie över hälso- och sjukvårdspersonals inställning till att låta närstående närvara vid HLRsv
dc.title.alternativeTo Be Present or Not? - A literature Study of Health Personnels´ Attitudes of Letting Loved Ones Be Present During Cardiopulmonary Resuscitationsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record