Serie Haina är en serie som publicerar resultaten från de workshops som organiseras av Haina det nordiska nätverket för forskning om kvinnor i Latinamerika.

Tryckta exemplar av serien kan beställas via joel.rangel@globalstudies.gu.se

Recent Submissions