Now showing items 1-1 of 1

    • Rörläggarslang. Både skämt och allvar 

      Nilsson, Pia (2018-11-15)
      Syfte: Att upprätta en ordlista med rörläggarslang och därefter undersöka slangbildningens mönster och idéinnehåll. Teori: Analysen av ordlistan gjordes ur ett sociolingvistiskt perspektiv med hjälp av teorierna om ...