Now showing items 1-1 of 1

    • MODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefone 

      Smedberg, Johanna (2018-08-17)
      Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för ...