Show simple item record

dc.contributor.authorEkberg, Robert
dc.contributor.authorLindqvist, Jessica
dc.contributor.authorMadar Johansson, Martin
dc.date.accessioned2013-04-17T10:19:34Z
dc.date.available2013-04-17T10:19:34Z
dc.date.issued2013-04-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32752
dc.description.abstractDals-Ed är en kommun i den nordvästra delen av Dalsland och hör till Västra Götalands län. Dess centralort heter Ed och här bor större delen av befolkningen som totalt är 4728 personer (2009). Kommunen är till stor del skogsklädd och här finns även många sjöar däribland Stora Le som är en sprickdalssjö vilken delar kommunen i två delar. Dals-Ed hyser även ett antal naturreservat samt Tresticklan, en av Sveriges 29 nationalparker. Det har gjorts många omfattande studier kring friluftslivet i Sverige. Dock har dessa studier främst haft ett nationellt fokus med en koppling till storstadsregionerna. Det är därför intressant att undersöka friluftslivet i en glesbygdskommun som Dals-Ed och se om friluftsmönstret skiljer sig från de nationella undersökningar som gjorts. Syftet med denna undersökning är att belysa friluftslivet i Dals-Eds kommun, med särskilt avseende på kommuninvånarnas efterfrågan på och tillgänglighet till naturpräglade områden för friluftslivsutövande. Syftet är även att undersöka vad som kan förbättra den mentala och fysiska tillgängligheten till dessa områden hos kommuninvånarna. För att undersöka friluftslivet i kommunen har en enkätundersökning utförts. Studien har även innefattat analyser av den fysiska tillgängligheten till naturpräglade områden med hjälp av Geografiska Informationssystem (GIS). Uppsatsen består således av två artiklar som behandlar de två olika metoderna. Resultatet från vår undersökning visar att friluftslivet i en glesbygdskommun som Dals-Ed verkar stämma relativt bra överens med vad tidigare forskning har sagt om utövandet på nationell nivå. I kommunen karaktäriseras friluftslivet främst av att det är enkelt och brett. Alltså något som de flesta kan ta del av och att det samtidigt inte kräver några särskilda förutsättningar gällande naturpräglade områden. Det betyder även i de flesta fall att det inte krävs någon avancerad utrustning. Skyddade naturområden verkar idag inte ha någon större betydelse för utövandet av friluftsliv i kommunen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att Dals-Ed är en kommun med en stor mängd övriga naturpräglade områden. Det har även framkommit att det finns en del fysiska hinder för utövandet av friluftsliv till exempel vägbommar. Några av de fysiska hindren kan också vara mentala hinder, då vetskapen om att det finns fysiska hinder kan påverka den mentala inställningen. Åtgärder som kommunen kan utföra för att öka både den fysiska och mentala tillgängligheten till naturpräglade områden är att arbeta mer med att informera. Informera om vad som finns att göra i kommunen i form av aktiviteter och organisationer, samt vilka områden som lämpar sig för friluftsliv. En anledning till att markägare sätter upp vägbommar kan ha att göra med hur besökare beter sig på deras marker, ett problem som också skulle kunna lösas genom informationsspridning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i kulgurgeografi samt geografi med kulturgeografisk inriktningsv
dc.subjectfriluftslivsv
dc.subjectnatursv
dc.subjecttillgänglighetsv
dc.subjectDal-Edsv
dc.subjectglesbygdskommunsv
dc.titleFriluftslivet i Dals-Ed - En studie av friluftslivet i en glesbygdskommunsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviorLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg. Human and Economic Geographyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografiswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record