Show simple item record

dc.contributor.authorAhlström, Maria
dc.contributor.authorWiklund, Sandra
dc.date.accessioned2013-04-02T07:21:46Z
dc.date.available2013-04-02T07:21:46Z
dc.date.issued2013-04-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32634
dc.description.abstractSom blivande lärare har vi märkt en tendens till en stor geografisk spridning gällande var elever bor i förhållande till var de går i skolan, vilket har lett till en undran om skolans geografiska läge spelar in när eleven ska välja gymnasieskola. Denna fallstudie är gjord på Nordens Teknikerinstitut, NTI – gymnasiet Södra Hamngatan som är en friskola. Skolan är lokaliserad i centrala Göteborg med närhet till kollektivtrafiken. Som blivande gymnasielärare hoppas vi få inblick i friskolans verksamhet och djupare förståelse kring elevers val av gymnasieskola. Syftet med studien är att undersöka om NTI-gymnasiets lokalisering på Södra Hamngatan i centrala Göteborg är av betydelse när en elev ska välja gymnasieskola. Avsikten är att härleda i vilken grad det geografiska läget kan påverka elevens val till gymnasiet. Har skolans geografiska läge betydelse när eleverna väljer gymnasium och i så fall hur stor inverkan har det? Påverkar elevens resväg och transportmöjligheter till och från skolan deras val av gymnasieskola? Finns det några skillnader utifrån ett genusperspektiv? Insamlingen av data gjordes med hjälp av en enkätundersökning, som är en kvantitativ metod. Varför i just detta fall enkät som metod är av relevans är för att kunna få fram svar som enkelt går att jämföra och göra det möjligt att skapa en överskådlig bild av de faktorer som påverkar gymnasielevers val av skola. Enkätundersökningen riktade sig till samtliga gymnasielever som går i årskurs 1 på NTI Södra Hamngatan i centrala Göteborg. Anledningen till denna avgränsning är för att eleverna i årskurs 1 har sitt gymnasieval mest färskt i tiden, då de gjorde sitt val till gymnasiet våren 2012 och sedan antogs hösten 2012. Totalt sett var det 74 % av eleverna i årskurs 1 på NTI Södra Hamngatan som deltog i undersökningen. Enkäterna genomfördes i samband med att eleverna hade lektion. Innan enkäterna delades ut gavs en presentation och information till eleverna gällande vilka vi var och vad som är syftet med undersökningen. Studien är en fallstudie och har därför inte i syfte att generalisera och applicera resultatet på andra skolor än NTI Södra Hamngatan. Det visade sig att skolans geografiska läge är av betydelse när eleverna väljer gymnasieskola. Dock är det inte det som har störst inverkan på valet, men det är ändå en bidragande orsak till att flera elever valt att söka till NTI Södra Hamngatan. Att skolan har närhet till kollektivtrafiken var något som över hälften av de elever som deltog i undersökningen hade som anledning till att de sökt till skolan. Det var däremot inte en anledning som rankades högt, men det är ändå anmärkningsvärt att fler elever valt att nämna det som en anledning. Resultatet visar att flertalet elever har en direkt förbindelse till skolan. Studien tar även hänsyn till ett genusperspektiv. Det var 81 % av tjejerna som svarade att skolans geografiska läge var en anledning till att de sökte till skolan, motsvarande siffra för killarna var 44,4 %. Det innebär att tjejerna i studien lägger större vikt vid att skolan ligger centralt när de väljer gymnasieskola än vad killarna gör.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i kulturgeografi samt geografi med kulturgeografisk inriktningsv
dc.relation.ispartofseries2013:4sv
dc.subjectRumsvetenskapsv
dc.subjectTidsgeografisv
dc.subjectNTI-gymnasietsv
dc.subjectFriskolasv
dc.subjectGymnasievalsv
dc.titleAttraktivt läge mitt i storstaden? En fallstudie om elevers val av gymnasieskolasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record