Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Amanda
dc.date.accessioned2013-03-04T14:21:23Z
dc.date.available2013-03-04T14:21:23Z
dc.date.issued2013-03-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32477
dc.description.abstractRemitteringar är pengar som migranter skickar till sina ursprungsländer. Syftet med denna studie var att undersöka hur migranter från utvecklingsländer upplever att remitteringarna påverkar livsvillkoren i Sverige samt hur de upplevda livsvillkoren kan förstås utifrån teorier kring social exkludering och relativ fattigdom. För att kunna undersöka detta var utgångspunkten tre frågeställningar: Upplever migranter från utvecklingsländer att remitteringarna påverkar deras val av sysselsättning, och i så fall hur? Upplever migranterna att remitteringarna påverkar deras val av var de bosätter sig, och i så fall hur? Om migranterna inte hade skickat pengar vad hade de valt att lägga dem på då? Metoden för insamling av material var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet påvisar att det finns migranter vars val av sysselsättning påverkas av att de skickar pengar till sina ursprungsländer, på så vis att de tenderar att prioritera arbete framför utbildning. I studien framträder inga starka samband mellan remitteringar och var en migrant bosätter sig. Angående vad migranterna hade valt att lägga pengarna på om de inte hade skickat dem till sina ursprungsländer, framträder ett mönster i intervjuerna i form av ökad konsumtion samt nöjen. Genom att analysera svaren på frågeställningarna med hjälp av teorier kring social exkludering och relativ fattigdom så kunde slutsatser dras. I studien ges uttryck för hur migranterna på olika sätt tycks jämföra sina levnadsförhållanden och livsvillkor i Sverige med de rådande i hemländerna och med personerna i sina transnationella nätverk. Istället för att avgöra om remitteringarna resulterar i att migranter exkluderas socialt alternativ lever sina liv i relativ fattigdom, öppnar studien upp för ett ifrågasättande av- eller vidare förståelse av begreppen social exkludering och relativ fattigdom.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesGlobala utvecklingsstudiersv
dc.relation.ispartofseries2013:1sv
dc.subjectremitteringar, migranter, livsvillkor, social exkludering, relativ fattigdomsv
dc.titleHur påverkar remitteringar livet i Sverige?: En studie av hur migranter upplever att livsvillkoren påverkas av att de skickar pengar till sina ursprungsländersv
dc.typetext
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Global Studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för globala studierswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record