Show simple item record

dc.contributor.authorGunnarsson, Magnus
dc.contributor.authorBorne, Katarina
dc.date.accessioned2013-02-27T15:00:28Z
dc.date.available2013-02-27T15:00:28Z
dc.date.issued2011-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32438
dc.description.abstractUniversitet i mer eller mindre hela världen strävar mot ökad internationalisering, i form av inresande utbytesstudenter och freemovers, rekrytering av utländska lärare och forskare, forskningssamarbeten över nationsgränser, och utlandscampus. Många universitet i framförallt den anglo-saxiska världen ser detta som en avsevärd marknadstillväxt, och positionerar sig för att kapa ytterligare andelar. Den ökade konkurrensen om studenter, forskare och externa medel leder också till lärosätessammanslagningar. Den ekonomiska krisen i västvärlden har lett till minskade inhemska intäkter för högskolesektorn i många länder, vilket har lett till ökad fokus på internationell studentrekrytering, men även till höjda eller införda studieavgifter. I vissa länder, som Frankrike och Tyskland, har regeringarna dock medvetet valt att skydda forskning och högre utbildning från nedskärningar. I Sverige fortsätter trenden mot ökad autonomi i kombination med mål- och resultatstyrning för universitet och högskolor. Högskoleverkets nya utvärderingar av utbildningar ska ligga till grund för medelstilldelning, och den nuvarande indikatorbaserade tilldelningen av forskningsanslag är på väg att utökas. Parallellt med detta, och möjligen som en konsekvens av det, har forskningsutvärderingar genomförts vid flera svenska lärosäten. Man ser också ett ökat fokus på interna kvalitetssystem i sektorn. Det vikande studentunderlaget, Högskoleverkets prövande och inkallande av examenstillstånd, samt regeringens koncentration av resurser till universiteten har lett till att många mindre lärosäten står inför svåra ekonomiska utmaningar de närmsta åren. Sannolikheten är hög att täta samarbeten och även regelrätta sammanslagningar kommer att ske. Detta gäller inte minst inom Västra Götalandsregionen. Utanför det ovan beskrivna klustret av trender i universitets- och högskolesektorn finns flera andra mer fristående trender, som oftast får mindre uppmärksamhet. I många länder pågår en kontinuerlig diskussion om akademisk frihet, vilket tar sig olika uttryck beroende på hur hotbilden ser ut. En annan trend är att särskilt amerikanska universitet experimenterar med digitala medier för att hitta effektivare och mer verkningsfulla utbildningsformer.sv
dc.format.extent15sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitetsv
dc.relation.ispartofseriesRapportsv
dc.relation.ispartofseries2011:02sv
dc.titleAktuella frågor i omvärlden. En sammanställning från omvärldsbevakningen.sv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationGöteborgs universitet, Gemensamma förvaltningen, Avdelningen för analys och utvärderingsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record