GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET - om Kungl. Samhällets emblem


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/32343

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_32343_4.pdf22193KbAdobe PDF
View/Open
Title: FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET - om Kungl. Samhällets emblem
Authors: Dahlström, Gunnar
Karlsson, Birger
Issue Date: Dec-2012
Extent: 10 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
Citation: KVVS Årsbok 2012, pp. 119-128
Keywords: Emblem, Historik, Kungl. Samhället, KVVS, Minnesmedalj, Ledamotsnål, Ordförandekedja, Språkanvändning, Symbolik
Abstract: Emblem och sigill har förekommit i Kungl. Samhället från dess tillblivelse på 1770-talet. Minnespenningar och minnesmedaljer var ofta förekommande under akademiens tidigare år för att därefter bli alltmer ovanliga. Under de senaste årtiondena har emblem åter kommit i mer omfattande bruk, i samklang med det övriga samhällets tilltagande intresse av emblem och logotyper. I uppsatsen med tyngdpunkten på de senaste 25 åren beskrivs Kungl. Samhällets emblem, minnesmedalj, ledamotnål och ordförandeked... more
ISSN: 0436-113X
URI: http://hdl.handle.net/2077/32343
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011