Now showing items 1-1 of 1

    Anna Kinberg Batra, Fredrik Reinfeldt, Partiledare, Moderaterna Kroppens semiotik, Genus, Stereotyper, Framing, Visuell och Verbal retorik, Bildavstånd, Medial framställning, Dagstidning, Kvällstidning (1)