Show simple item record

dc.contributor.authorTrolle, Maja
dc.date.accessioned2013-02-15T09:55:19Z
dc.date.available2013-02-15T09:55:19Z
dc.date.issued2013-02-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/32241
dc.description.abstractSedanjordbrukssamh allet overgicktillindustrisamh alleochf oretagan- det okadeibetydelsehardetst andigtvaritfokusp autvecklingsamt tillv axt.Attutvecklaettf oretagsom ar bel aget iettavv arldensfatti- gastel ander ar betydligtsv arare an idemerutveckladeindustril anderna. Ens adanutvecklingsprocessskerinul aget ietttransportf oretagbel aget i TchadshuvudstadN'djamena. Viateorieromnationellakulturskillnader,empowermentsamtvalav styrningkopplattilldjupintervjuerharunders okningenomvilkadelarav detv asterl andskastyrsystemetsom ar f ordelaktigaf or enf oretagsledarei Tchadattimplementeravisatsiggynnaenf oretagaremedb adetchadisk samtv asterl andskkulturbakgrund.Dettad aens adanpersonklararavatt kombineratv akulturersf ordelarsamtklararattanpassasigefterdenem- powermentandasomexisterarinomdenv asterl andskakulturen.D adetta fungerarstyrsf oretagetfram atviam alstyrningochviast andigutveckling f or attbevaradetimplementeradestyrsystemetd adetta ar endav agen fram at.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries12-13-24sv
dc.titleEkonomistyrning och nationells kulturskillnader -En undersökning om vilka delar av det västerländska styrsystemet som är fördelaktiga för en företagsledare i Tchad att implementerasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record