Show simple item record

dc.contributor.authorHedenberg, Moa
dc.contributor.authorHeikkinen, Sanna
dc.date.accessioned2013-01-15T11:49:52Z
dc.date.available2013-01-15T11:49:52Z
dc.date.issued2013-01-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31953
dc.description.abstractStudiens syfte är att undersöka hur gymnasieungdomars sexuella erfarenheter ser ut samt att jämföra om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ungdomar som går studieförberedande respektive yrkesförberedande gymnasieprogram samt om ungdomars sexuella erfarenheter skiljer sig åt beroende på könstillhörighet. Undersökningen genomfördes med en kvantitativ forskningsansats i form av en enkätstudie. Enkäter delades ut till ungdomar i årskurs 1-3 på en gymnasieskola. Studien baseras på 104 ifyllda enkäter. De teoretiska utgångspunkter som används vid analysen av det empiriska materialet är begreppet ”Kärleksideologin”, ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön, genus och sexualitet samt ett utvecklingsteoretiskt perspektiv vilket skildrar både den biologiska och psykologiska synen på ungdomars utveckling. Resultatet redovisas i form av fyra huvudteman; Bakgrundsfaktorer, Teoretisk kunskap om sex och samlevnad, Praktiska sexuella handlingar och Attityder kring sexualitet. Studiens resultat visar att samtliga ungdomar som besvarade enkäten har någon form av sexuell erfarenhet. Det framgår även att ungdomar som går studieförberedande gymnasieprogram har mer sexuell erfarenhet än de som går yrkesförberedande program. Vidare framkommer det att könstillhörighet är en utslagsgivande variabel då killar generellt sett har mer sexuell erfarenhet än tjejer, både vad gäller vilka sexuella handlingar de utfört som i antal samlagspartners. Det fanns även könsskillnader gällande vem man pratar med om sex och i attityder kring sexualitet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectGymnasieungdomar, sexualitet, attityder, könsv
dc.title"Helst ska man ju vara kär när man ligger med någon" - En kvantitativ studie om gymnasieungdomars sexuella erfarenhetersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record