Show simple item record

dc.contributor.authorSchäfer, Johanna
dc.contributor.authorWeinhöfer, Celie
dc.date.accessioned2013-01-11T09:14:09Z
dc.date.available2013-01-11T09:14:09Z
dc.date.issued2013-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31914
dc.description.abstractDenna studie är en personalvetenskaplig uppsats som behandlar synen på utvecklingsmöjligheter i arbetet. Syftet var att undersöka hur en grupp yngre medarbetare, som har arbetat en längre tid hos sin nuvarande arbetsgivare, ser på sina utvecklingsmöjligheter i relation till anställningstiden. Uppsatsens teoretiska referensram består av tre delar, dagens rörliga arbetsliv, utveckling i arbetet samt arbetsmotivation. Enligt flertalet forskare har dagens arbetsliv blivit mer individualistiskt, ett snabbare tempo och hårdare klimat gör att individer måste ta ett allt större ansvar över sin anställningsbarhet och karriär. Arbetsgivaren bör i sin tur erbjuda yngre medarbetare exempelvis intressanta arbetsuppgifter, omväxling och personlig utveckling för att de ska upprätthålla en hög arbetsmotivation. Som metod för studien valdes en kvalitativ undersökning. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex anställda på Trafikverket i åldrarna 34-39 år. Målet var att genom intervjuerna få fram respondenternas personliga uppfattning och beskrivning av sin syn på utveckling i arbetet. Resultatet visade att respondenternas uppfattning kring utveckling i arbetet skiljer sig åt, även om alla menar att det innefattar möjligheten att prova på nya saker. Samtliga respondenter är ense om att utveckling i arbetet är väldigt viktigt, vissa menar även att det utgör en bidragande orsak till deras långa anställningstid.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectUtvecklingsmöjlighetersv
dc.subjectRörligt arbetslivsv
dc.subjectArbetsmotivationsv
dc.subjectAnställningsbarhetsv
dc.subjectIntern Employer Brandingsv
dc.titleUtvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen - Med fokus på anställningsbarhet och rörlighetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record