Show simple item record

dc.contributor.authorIsaksson, Madelene
dc.contributor.authorWestanmo, Hanna
dc.date.accessioned2013-01-10T13:54:20Z
dc.date.available2013-01-10T13:54:20Z
dc.date.issued2013-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31895
dc.description.abstractFöljande studie är en personalvetenskaplig uppsats som behandlar generationsspecifika motivationsfaktorer. Syftet med studien är att undersöka huruvida tillhörigheten till en särskild generation medför ett specifikt förhållningssätt till det egna arbetet, dvs. om några skillnader existerar generationerna emellan. Med hjälp av en undersökning utifrån en svensk kontext är vår förhoppning att genom vår studie kunna tillföra utökade kunskaper inom området. Teorin som uppsatsen baseras på berör tre huvudsakliga områden; motivation, generation samt en sammanslagning av de två begreppen. Motivationsbegreppet sett ur ett allmänmänskligt perspektiv är omfångsrikt och definierat på ett flertal olika vis, men saknar täckning för mer specifika kontexter. Det är ur de generella motivationsdefinitionerna kombinerat med ett behov av mer kontextanpassade teorier kring arbetslivet som definitioner av begreppet arbetsmotivation uppstått inom teoribildningen för arbetsmotivation. Därifrån hämtas vidare distinktioner mellan inre och yttre motivationsfaktorer. Utifrån uppdelning av individer i generationskluster; Baby Boomers, Generation X och Generation Y har forskning behandlat kopplingen mellan arbetsmotivation och generationstillhörighet. Studierna har ofta utgått från kartläggningar av respektive generations specifika egenskaper, värderingar och huvudsakliga motivationsfaktorer. I flertalet studier identifieras ett behov av att undersöka om denna sammanslagning av motivation- och generationsteorier är relevant. Som metod för att genomföra studien valde vi att göra en kvantitativ tvärsnittsstudie riktad till svenska arbetstagare. Med hjälp av webbenkäter samlade vi in data som vi sedan analyserade med hjälp variansanalys. Studien fann att det inte föreligger några statistiskt signifikanta skillnader mellan olika generationskluster sett till en uppdelning av inre och yttre motivationsfaktorer. Resultaten går i linje med stora delar av tidigare forskning på området. Som ett tillägg valde vi också att titta på överensstämmelsen mellan det generationsteorier menar är utmärkande för respektive generation, värdering- och egenskapsmässigt, och våra respondenters svar. Även här saknas statistiskt signifikanta skillnader i resultatet vilket gör att en överensstämmelse med kritiska forskares resultat kan styrkas i vår studie.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectArbetsmotivationsv
dc.subjectGenerationersv
dc.subjectInre motivationsv
dc.subjectYttre motivationsv
dc.subjectGenerationsegenskapersv
dc.titleGenerationsmotivation? En kvantitativ studie om generationsspecifika motivationsfaktorers vara eller icke vara i arbetslivetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record