Show simple item record

dc.date.accessioned2013-01-09T15:00:52Z
dc.date.available2013-01-09T15:00:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31850
dc.descriptionUpphovsman, programmering: Palle Dahlstedt. Forskning/konstnärlig ledning: Palle Dahlstedt, Per Anders Nilsson. Medverkande musiker KALV-festivalen: Anna Lindal, violin, Christian Jormin, slagverk, Linda Olah, röst, David Stackenäs, gitarr. Medverkande musiker Artisten 9 februari 2012: Alfred Lorinius, bas, Erik Fastén, trummor , Linda Olah, röst, Hanna Tolf, röst Medverkande musiker Artisten 27 september 2012: Hannah Tolf, röst, Isabel Sörling, röst, Palle Dahlstedt, pianosv
dc.subjectImprovisationsv
dc.subjectDatormedierad interaktionsv
dc.titleDynamic Triadssv
dc.type.svepartistic work
dc.contributor.creatorDahlstedt, Palle
dc.contributor.creatorNilsson, Per Anders
art.typeOfWorkArtistic workssv
art.relation.publishedInWorkshop/konsert, Artisten, Göteborg, 8-9 februari 2012 Konsert, University of Technology, Sydney, Australien, 21 juni Workshop/konsert, Kalvfestivalen i Svenljunga kommun, 9-11 augusti 2012 Konsert, Artisten, Göteborg, 27 september 2012sv
art.description.workIncludedProgram 2012-02-09sv
art.description.workIncludedProgram 2012-09-27sv
art.description.workIncludedProgram Sydneysv
art.description.workIncludedAnnons Kalvfestivalensv
art.description.workIncludedProgram Kalvfestivalensv
art.description.workIncludedRecension Kalvfestivalensv
art.description.workIncludedKonsertmix Kalvfestivalen, Ljudfilsv
art.description.workIncludedKonsert 2012-02-09, Ljudfilsv
art.description.workIncludedKonsert 2012-09-27, Filmsv
art.description.projectCreative Performance är ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet som leds av musikern, tonsättaren och forskaren Palle Dahlstedt (Högskolan för scen och musik/Institutionen för tillämpad informationsteknologi). I ett av delprojekten, som handlar om datorstödd improvisation, ingår också forskaren och musikern Per Anders Nilsson. En utgångspunkt i detta projekt är att designa datorprogram som på olika sätt styr och/eller stör spel och interaktion hos en mindre improvisationsensemble. Vår forskning handlar om att med hjälp av datorbaserad musikteknologi utveckla nya sätt att improvisera; att tvinga medverkande musiker till andra och nya typer av interaktion än de som normalt förekommer; att kort sagt bryta invanda spelsätt och interaktionsmönster som så lätt uppstår och permanentas hos en improvisationsgrupp. Gemensamt för dessa mjukvaror är att de är självorganiserande och att allt ljudande material genereras av musikerna själva i stunden. Vår forskning har flera sidor: för det första finns en konstnärlig idé om att skapa förutsättningar för att ny och hittills ohörd och ospelad musik skall uppstå, för det andra en annan studerar vi läroprocesser; hur musiker hanterar och gradvis lär sig att använda systemen konstnärligt. En tredje aspekt är att i samtal låta musikerna reflektera och diskutera sina erfarenheter av att spela med systemen och ett fjärde perspektiv handlar om upphovsmannaskap och verkbegreppet: kan man betrakta en interaktiv datormiljö som en komposition? Under Kalvfestivalen 2012 genomfördes en workshop och offentlig konsert med ett av systemen, Dynamic Triads som är en interaktiv improvisationsmiljö för tre musiker med icke specificerade instrument. Musikerna är förenade i en kedja, A > B > C > A vilket innebär att alla tre har direktkontakt med varandra. Genom att spela på sitt eget instrument kontrollerar varje musiker det inspelade ljudet från föregående musiker, men samtidigt ger sitt ljud till nästa musiker. Varje musiker spelar sitt eget instrument samtidigt som hon påverkar sina medmusikers agerande dels på vanligt sätt genom att instrumenten hörs i rummet, dels via datorn.sv
art.description.summaryI ett delprojekt i Palle Dahlstedts VR-stödda forskningsprojekt Creative Performance ingår forskaren och musikern Per Anders Nilsson. Delprojektet är inriktat mot datormedierade interaktionsmodeller för musikalisk improvisation, som i korthet innebär att speciellt utvecklade mjukvaror interagerar och/eller intervenerar med medverkande musiker. Dynamic Triads är en interaktiv improvisationsmiljö för tre musiker med icke specificerade instrument, akustiska eller elektroniska. Musikerna är förenade i en kedja som innebär att alla deltagare har direktkontakt med varandra. Genom att spela på sitt eget instrument kontrollerar varje musiker det inspelade ljudet från en annan musiker, och ger samtidigt sitt ljud till nästa musiker. Varje musiker spelar sitt eget instrument samtidigt som hon påverkar sina medmusikers agerande via datorn. Resultatet är kombinerade klanger, och att musikerna ikläder sig varandras klangdräkt. Detta skapar en helt ny situation för musikerna, och påverkar hur de spelar och interagerar. Vi har inom forskningsprojektet studerat hur systemet hanteras av musiker, studenter och professionella, och hur de gradvis lär sig att utnyttja och integrera systemet i sitt eget musikaliska uttryck. Dynamic Triads är på ett sätt ett verk av Palle Dahlstedt, och samtidigt är de deltagande musikerna i högsta grad medskapande.sv
art.description.supportedByVetenskapsrådetsv


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record