Show simple item record

dc.contributor.authorJansson, Tobias
dc.contributor.authorNyström, Henrik
dc.date.accessioned2013-01-04T12:27:07Z
dc.date.available2013-01-04T12:27:07Z
dc.date.issued2013-01-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31806
dc.description.abstractDet övergripande syftet med studien är att ge ökad kunskap inom fenomenet teamarbete samt att öka förståelsen för läkare, kurator och psykologs upplevelse av teamarbete, i olika form, och påverkan på patientvården inom vuxenpsykiatrin. För att besvara detta har nio kvalitativa intervjuer genomförts med representanter från tre olika team inom vuxenpsykiatrin. Intervjuerna har sökt svar på professionernas upplevelser kring ansvarsområden, ledarskap och hur patienters behov uppmärksammas som följd av arbetsformen. Resultaten visar att professionerna upplever ansvarsområden som tydliga, även om vissa respondenter inte får utnyttja sin fulla kompetens. Ledarskapet beskrivs som tydligt trots att endast ett av teamen har en formellt utsedd ledare, det formaliserade teamet, som har uttalat ansvar för ledarskapsuppgifter. I de övriga två teamen är ledarskapet informellt i form av läkaren. I ena, det demokratiska teamet, har samtliga medlemmar delat ansvar för teamarbetet samtidigt som läkaren har en ledande position. I det andra, auktoritära teamet, har läkaren övergripande ansvar både för teamarbetet som metod och för beslut som fattas. Patienters behov uppmärksammas i alla teamen i studien, metoden för hur man tillgodoser dem varierande dock beroende på teamform, ledarskap och verksamhetens mål. Genom att förklara resultaten med teoretiska begrepp om teamarbete, struktur, ledarskap samt aktörspåverkan, kan vi inte dra några definitiva slutsatser om varför teamen arbetar efter en viss teamform. Resultaten är intressanta eftersom teamarbete syftar till att bidra till en ökad helhetssyn kring patienten, något som dock inte genomgående kan påvisas utifrån studien.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectTeamarbete, psykiatri, interprofessionellt, multiprofessionelltsv
dc.titleTre nyanser av team - en studie om teamarbete inom vuxenpsykiatrinsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record