Now showing items 1-1 of 1

    • Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö 

      Bergsand, Wiktor (2018-08-09)
      Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ett forskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokala makthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur ...