Now showing items 1-1 of 1

    • Friluftsvanor -I storstad och på landsbygd 

      Nor, Zakaria; Wassenius, Torbjörn (2015-06-23)
      Denna studie syftar till att undersöka uppfattningar om natur och friluftslivsvanor ur ett storstads- landbygds perspektiv. Urbaniseringsprocessen fortgår i Sverige och städernas befolkning ökar kontinuerligt. Trender att ...