Now showing items 1-1 of 1

    • Svenskt bistånds geografiska flöden - Landfokusering 

      Hellertz, Buster; Wärnå, Jimmy (2014-09-10)
      Uppsatsens syfte är att beskriva det svenska biståndets geografiska förändringar sedan 2007 års biståndsreform och dess avsikt om landfokusering. Att begränsa antalet samarbetsländer på grund av effektiviseringsskäl är ...