Now showing items 1-1 of 1

    • Alléstråket som barriär i centrala Göteborg 

      Johansson, Albin; Pihlquist, Björn (2015-09-03)
      I spåren av den ökade medvetenheten kring global uppvärmning och hållbar utveckling är det många som börjat ifrågasätta det moderna samhällets bilberoende. I samband med att funktionalismen gjorde sitt inträde i Göteborgs ...