Now showing items 1-1 of 1

    • Distansarbetets påverkan på flyttbenägenhet 

      Frick, Carl-Henrik; Adolfsson, Daniel (2021-06-24)
      Denna studie undersöker distansarbetares erfarenheter av distansarbete samt om detta påverkat deras flyttbenägenhet. Nya frågor väcks i samband med att pandemin ökat andelen distansarbete. Därför är det angeläget att ...