Show simple item record

dc.contributor.authorRehm, Anettesv
dc.contributor.authorWennerstrand, Kristinsv
dc.date.accessioned2012-12-11T13:04:24Z
dc.date.available2012-12-11T13:04:24Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31736
dc.description.abstractSyfte Studiens syfte är att genom tidigare forskning och empiri söka teorier och metoder om hur pedagogen kan arbeta för att stimulera barnen till skriftspråklig medvetenhet samt utveckla en stimulerande och inspirerande skriftspråkande miljö i förskolan. Studien söker svar på innebörder i barns lärprocesser och vilken betydelse tidig skriftspråksstimulering har för barns utveckling och lärande. Metod Metoden som användes var kvalitativ med redskap av intervjuer. Pedagogerna som intervjuades var sex till antalet och är verksamma i förskolan med barn mellan ett och fem år. Fem av dem var utbildade förskollärare och en var fritidspedagog. Pedagogerna var i åldrarna 28 till 64 år. Resultat När det gäller om skriftspråksstimuleringen har någon betydelse för barns lärande och utveckling svarade samtliga att det är av stor betydelse. Det framkom att allt i förskolan skall ske på ett lekfullt sätt och att det är vår roll som pedagoger att fånga upp situationer i vardagen att arbeta vidare med, men viktigaste är att det är lustfyllt. Flera av pedagogerna svarade att det går fort i barnens utveckling kring skriftspråket. Alla pedagogerna svarade att de var intresserade av skriftspråksstimulerande arbetssätt och hur man kan göra för att barnen ska stimuleras, men resultatet visade att några engagerade sig mer än andra. De uppfattar att de är positiva och lyssnar till vad barnen är intresserade av och följer upp barnens intresse på bästa sätt. Barnen uppmuntras enligt pedagogerna till att skriva och läsa. Samtliga pedagoger läser varje dag för barnen samt har tillgängligt skrivmaterial till förfogande, en verksamhet har anordnat skrivhörna för barnen i ett rum på avdelningen och några har ateljé. Alla hade läshörna och någon variant av skriftspråkande aktivitet, vissa mer än andra. Dramatiseringar, musiksamlingar och rim- och ramsor används av samtliga pedagoger. Dockor används som pedagogiska verktyg hos fyra av dem.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSkriftspråksstimuleringsv
dc.subjectlärprocessersv
dc.titleFörskolans skriftspråkliga miljö – en kvalitativ studie om hur pedagoger kan arbeta stimulerande och inspirerande för de yngre barnensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record