GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Förskolans skriftspråkliga miljö – en kvalitativ studie om hur pedagoger kan arbeta stimulerande och inspirerande för de yngre barnen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31736

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31736_1.pdf183KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förskolans skriftspråkliga miljö – en kvalitativ studie om hur pedagoger kan arbeta stimulerande och inspirerande för de yngre barnen
Authors: Rehm, Anette
Wennerstrand, Kristin
Issue Date: 2010
Degree: Student essay
Keywords: Skriftspråksstimulering
lärprocesser
Abstract: Syfte Studiens syfte är att genom tidigare forskning och empiri söka teorier och metoder om hur pedagogen kan arbeta för att stimulera barnen till skriftspråklig medvetenhet samt utveckla en stimulerande och inspirerande skriftspråkande miljö i förskolan. Studien söker svar på innebörder i barns lärprocesser och vilken betydelse tidig skriftspråksstimulering har för barns utveckling och lärande. Metod Metoden som användes var kvalitativ med redskap av intervjuer. Pedagogerna som intervjuades va... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31736
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011