GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Hälsosam och lätt på enkelt sätt med rätt fett


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31729

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31729_1.pdf735KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsosam och lätt på enkelt sätt med rätt fett
Other Titles: En diskursanalys av informationsflödet kring fett som näringsämne i ett hälsomagasin
Authors: Gustavsson, Emmelie
Issue Date: 7-Dec-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostsvetenskap HPK
VT 2012
Keywords: diskursanalys
fett
hälsa
kostbudskap
makt
media
diskursanalys, fett, hälsa, socialkonstruktivism
Abstract: Aldrig förr har media haft en sådan central roll i människors liv och idag ägnas ett stort in-tresse för hälsofrågor. Media är en känd plattform för näringslära, och information om kost och näring samt risker och fördelar relaterat till kost finns idag tillgänglig i alla typer av sam-manhang. Debatten om fetter har på senare år varit stor och hälsomagasin särskilt har en stor influens på människors hälso- och kostvanor. Därför kan det vara betydelsefullt att undersöka hur fett som näringsämne fr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31729
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011