GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskors upplevelser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31726

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31726_1.pdf215KbAdobe PDF
View/Open
Title: Palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskors upplevelser
Other Titles: Palliative homecare - Nurse´s experiences
Authors: Kjellman, Louise
Koitrand, Malin
Issue Date: 7-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: Palliativ vård, sjuksköterskors upplevelser, hemsjukvård
Abstract: Bakgrund Under de senaste åren har den palliativa sjukvården ökat samt viljan att få bo kvar hemma i livets slut ökat. Detta ställer höga krav, både på yrkeskompetensen hos sjuksköterskorna men även på ett emotionellt plan hos sjuksköterskorna. Patienter behöver ett professionellt bemötande och kontinuitet och ett engagemang i bemötan-det. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att vårda pati-enter i ett palliativt skede i hemmet. Metoden är en litteraturstudie där 7 ve... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31726
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011