GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

På egna ben mot egenvård! Färdigheter tonåringar med kronisk hjärtsjukdom behöver inför övergången till vuxensjukvården.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31725

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31725_1.pdf309KbAdobe PDF
View/Open
Title: På egna ben mot egenvård! Färdigheter tonåringar med kronisk hjärtsjukdom behöver inför övergången till vuxensjukvården.
Other Titles: On their own towards self care. Skills teenagers with chronic heart disease need to transition to adult care.
Authors: Stang, Johanna
Issue Date: 7-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: Kronisk hjärtsjukdom, tonåring, egenvård, empowerment, färdigheter, övergång
Abstract: Bakgrund: Tonåringar med kronisk hjärtsjukdom måste lära sig ta ansvar för sin hälsa och sin egenvård, inför övergången till vuxensjukvården. För att klara detta krävs att tonåringen får kunskap om och förståelse för sin sjukdom och vad den medför. Sjukvården och föräldrarna måste lämna utrymme åt den unga patienten att träna på de färdigheter som behövs, så som delaktighet i beslut, ansvarstagande, självständighet, problemlösning, coping. Med tillräcklig kunskap, erfarenhet och rätt stöd upplev... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31725
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011