Show simple item record

dc.contributor.authorStenum, Ingela
dc.date.accessioned2012-12-07T08:07:02Z
dc.date.available2012-12-07T08:07:02Z
dc.date.issued2012-12-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31724
dc.description.abstractSynen på sjuksköterskans yrke har förändrats från att vara ett kall till ett självständigt arbete och vårdvetenskapen är nu mer ett erkänt kunskapsområde som går att studera som ämne och som en del i ett utbildningsprogram. Omvårdnad står för både mänsklig omsorg (caring) och sjuksköterskans professionella omvårdnadsarbete (nursing). Den specialiserade vård som bedrivs idag ställer höga krav på sjusköterskans medicin- tekniska kunnande. Det ges kontinuerlig utbildning för att lära sig behärska dessa moment. Däremot ges bristfällig handledning i hur sjuksköterskan kan agera i förhållandet till sin patient. Den goda omvårdnaden är beroende av sjuksköterskans förmåga till kommunikation och inlevelse, god självkännedom, engagemang samt ansvarskänsla. Vidare krävs en vilja att ge omsorg och att göra gott. Omvårdnad ses allt för sällan som ett självständigt kunskapsområde eller diskuteras ur patienten synvinkel. Syftet med denna studie är att beskriva vad patienter upplever som god omvårdnad. Tio vetenskapliga artiklar inkluderades i arbetet. Litteraturen studerades utifrån likheter och olikheter i patienternas berättelser. I analysen identifierades nyckelord som efter författarens tolkning delades upp i tema. Då en del teman var relaterade till varandra samlades de i fyra huvudteman med olika antal subkategorier. Resultatet av analysen sammanfattar det som patienterna upplever som god omvårdnad d.v.s. att få ett gott bemötande, att bli visad ett genuint intresse, att uppleva trygghet och att känna förtroende. Resultatet belyser även att det är de till synes enkla saker sjuksköterskan gör som betyder mest för patienten. Tyvärr saknas en pågående diskussion eller reflektion bland sjuksköterskor på hur relationen mellan sjuksköterska och patient kan utvecklas, och därmed höja omvårdnadskvaliten. Sjuksköterskekåren borde arbeta för att höja status för sin kompetens och därmed lyfta patientens rättigheter till säker vård och god omvårdnad.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleGod omvårdnad - ett patientperspektiv.sv
dc.title.alternativeGood nursing care - seen from the patient perspective.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record