GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

God omvårdnad - ett patientperspektiv.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31724

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31724_1.pdf340KbAdobe PDF
View/Open
Title: God omvårdnad - ett patientperspektiv.
Other Titles: Good nursing care - seen from the patient perspective.
Authors: Stenum, Ingela
Issue Date: 7-Dec-2012
Degree: Student essay
Abstract: Synen på sjuksköterskans yrke har förändrats från att vara ett kall till ett självständigt arbete och vårdvetenskapen är nu mer ett erkänt kunskapsområde som går att studera som ämne och som en del i ett utbildningsprogram. Omvårdnad står för både mänsklig omsorg (caring) och sjuksköterskans professionella omvårdnadsarbete (nursing). Den specialiserade vård som bedrivs idag ställer höga krav på sjusköterskans medicin- tekniska kunnande. Det ges kontinuerlig utbildning för att lära sig behärska d... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31724
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011