GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Etiska aspekter i samband med förskrivning av Fysisk aktivitet på recept


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31665

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31665_1.pdf640KbAdobe PDF
View/Open
Title: Etiska aspekter i samband med förskrivning av Fysisk aktivitet på recept
Authors: Brinck Davidsson, Frida
Edwartz, Eva
Issue Date: 4-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: District nurse
Exercise on Prescription
Ethical aspects
Experience
Abstract: Introduktion: I det hälsofrämjande arbetet, som är en del av distriktssköterskans specialistkompetens, är rådgivning en grundläggande arbetsuppgift. Socialstyrelsen menar att hälso- och sjukvårdspersonal i sitt hälsofrämjande arbete behöver ställa frågor om levnadsvanor i större utsträckning än vad som görs idag. Ibland kan det dock finnas skäl till att inte ta upp dessa frågor med en patient. Om frågorna inte känns relevanta finns det en risk att de upplevs som kränkande, vilket i förlängninge... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31665
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011