GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Psykisk ohälsa - interventioner och möjligheter för evidensbaserad omvårdnad


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31663

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31663_1.pdf335KbAdobe PDF
View/Open
Title: Psykisk ohälsa - interventioner och möjligheter för evidensbaserad omvårdnad
Authors: Cannert, Ilona
Landström, Sara
Issue Date: 4-Dec-2012
Degree: Student essay
Keywords: community health nursing
intervention
mental health
mixed methods
primary care health
Abstract: Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande problem som ses hos både individer och i samhället i stort, det medför stora kostnader och lidande för individer och anhöriga. Många av de med psykisk ohälsa söker hjälp i primärvården men primärvården är dåligt rustade för att hjälpa dessa personer. Distriktssköterskor träffar en stor del av befolkningen och därmed många människor med psykisk ohälsa. Med anledning av detta önskar uppsatsen beskriva distriktssköterskans arbete med patienter som upplever p... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31663
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011