GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Utländskt ägande och utdelningsnivåer i svenska börsföretag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31641

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31641_1.pdf997KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utländskt ägande och utdelningsnivåer i svenska börsföretag
Authors: Eriksson, Alexander
Karlsson, Erik
Issue Date: 30-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Industriell och finansiell ekonomi
11/12:34
Abstract: Den svenska ägarmodellen, som karaktäriseras av ett väldigt koncentrerat ägande, är på tillbakagång på grund av ett alltmer globaliserat ägande. Det ökade utländska ägandet i Sverige skulle kunna påverka det enskilda företaget på många olika sätt. Denna studie fokuserar på hur den stigande graden av utländska ägande påverkar svenska börsföretags utdelningsnivåer. Enligt irrelevansteoremet av Modilgiani & Miller (1961) borde investerare vara likgiltiga inför beslutet om ett företag skall ha utdel... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31641
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011