GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

SBAR - ett möjligt kommunikationsverktyg?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31631

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31631_1.pdf744KbAdobe PDF
View/Open
Title: SBAR - ett möjligt kommunikationsverktyg?
Other Titles: SBAR - a possible communication tool?
Authors: Klerfors, Lena
Zaman, Britt-Marie
Issue Date: 28-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: SBAR, kommunikationsverktyg, patientsäkerhet, överrapportering, överföring, team, självförtroende, arbetstillfredsställelse och patientsäkerhetskultur
Abstract: World Health Organization (WHO) skriver att upp till 70 procent av alla patientavvikelser beror på bristande kommunikation och Socialstyrelsen skriver att 8,6 procent av patienterna inom slutenvården drabbas av en vårdskada. Hälso- och sjukvård är en riskfylld verksamhet och att använda checklistor och träna teamarbete ger en säkrare vård och bättre kommunikation. Många organisationer och myndigheter förespråkar nu SBAR, vilket står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommend... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31631
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011