GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Kan managementkonceptet LEAN stödja lärande i en organisation?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31624

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31624_1.pdf403KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kan managementkonceptet LEAN stödja lärande i en organisation?
Authors: Häll, Agneta
Issue Date: 27-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-01 PDA161
Keywords: LEAN
lärande i organisationer
ledarskap
Abstract: Syfte: Att undersöka om ledningsfilosofin The Toyota Way och verktygslådan LEAN; • Stödjer lärande i en organisation, samt • Om ledarens roll för lärande är en viktig kompetens, utifrån teorier om lärande och ledarens roll för lärande i organisationer. Specifika frågeställningar är; • Stödjer Volvokoncernens ledarkompetenser ett LEAN ledarskap, samt • Är ledarens roll för lärandet en viktig kompetens och hur uppfattar ledarna de faktiska förutsättningarna för ett LEAN ledarskap? Teor... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31624
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011