GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Två skolvärldars möte. En institutionsskolas fysiska integrering med en kommunal grundskola i ett inkluderande perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31623

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31623_1.pdf321KbAdobe PDF
View/Open
Title: Två skolvärldars möte. En institutionsskolas fysiska integrering med en kommunal grundskola i ett inkluderande perspektiv
Authors: Abelius, Lena
Issue Date: 27-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-03 SPP600
Keywords: samarbete
delaktighet
gemenskap
integrering
inkludering
kategoriskt-relationellt perspektiv
Abstract: Syfte: Studien syftar till att undersöka rektorers och lärares uppfattningar om hur en institutionsskola för elever med rörelsehinder och en kommunal skolas värld gestaltar sig i nuläget med tanke på delaktighet, samarbete och gemenskap i en för dem gemensam skola samt vilka framtidsvisioner som finns. Problemformulering: • Hur möts de båda världarna i nuläget i det praktiska vardagsarbetet? • Vilka framtidsvisioner finns? Teorianknytning Examensarbetet knyter an till det kategoriska oc... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31623
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011