GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

”There is no H in music” – en inblick i musikundervisningen i England


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31607

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31607_1.pdf1968KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”There is no H in music” – en inblick i musikundervisningen i England
Authors: Frid, Åsa
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: musikundervisning
England
den engelska skolan
s
Abstract: Sammanfattning Syftet med den här undersökningen är att studera hur musikundervisningen kan vara uppbyggd i den engelska skolan. Hur musikundervisningen bör vara utformad enligt styrdokumenten, hur musiklärare kan förhålla sig till dessa och hur det faktiskt kan se ut i praktiken, är frågor som behandlas och besvaras, dels via skriftliga källor, dels genom en empirisk undersökning. Jag spenderade några dagar i en engelsk secondary school, där jag obser- verade musiklektioner samt intervjuade de... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31607
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011