GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Sånglärkor & nötskrikor. En studie om att möta och undervisa sångsvaga elever


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31606

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31606_1.pdf761KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sånglärkor & nötskrikor. En studie om att möta och undervisa sångsvaga elever
Authors: Johansson, Madelene
Karlsson, Kerstin
Issue Date: 2012
Degree: Student essay
Keywords: Sång
pedagogik
sångundervisning
körundervisning
Abstract: Sammanfattning Vi har valt att basera vår studie på frågorna: Hur tänker sång- och körpedagoger kring begrepp som relaterar till sångsvaghet? Vilka förhållningssätt och metoder använder pedagogerna i sin undervisning av sångsvaga elever? Kan alla lära sig att sjunga rent och i så fall hur? Med utgångspunkt i ett kvalitativt material bestående av fem intervjuer med verksamma sång- och körpedagoger, syftar vi till att reda ut begreppen ”musikalitet”, ”sång- svaghet”, ”sångfunktionshämning”, ”tondö... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31606
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011