Show simple item record

dc.contributor.authorMustafa, Chawansv
dc.contributor.authorHaanpää, Ivonnesv
dc.date.accessioned2012-11-23T15:45:56Z
dc.date.available2012-11-23T15:45:56Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31589
dc.description.abstractSammanfattning Vi har valt att i denna uppsats rikta in oss på elevers skrivutveckling och har fått inspiration till vår undersökning utifrån en specialiseringskurs om elevers läs- och skrivutveckling. För att få svar på de frågeställningar vi hade, besökte vi två skolor. Syftet med denna undersökning är att lyfta fram hur elever i årskurs ett ser på sitt skrivlärande samt ta reda på lärarnas och fritidspedagogernas strategier för att kunna hjälpa eleverna att erövra skriftspråket. Frågeställningarna för undersökningen blev: Vad är elevernas uppfattning kring hur de lär sig skriva? Vilka strategier har lärarna och fritidspedagogerna för att utveckla elevernas förmåga att skriva? Vi har genomfört en kvalitativ undersökning som baseras på intervjuer. Inför besöken utarbetade vi intervjufrågor. Sammanlagt intervjuades två lärare, två fritidspedagoger och deras tio elever i årskurs ett. Vår teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet av undersökningen visar på flera likheter i de båda skolorna beträffande intervjuerna med lärare och fritidspedagogerna. Lärarna använder sig av LTG - metoden vilket främjar elevernas samspel med varandra vid gemensamma aktiviteter. Lärarna utgår från en gemensam text där varje elev får bidra utifrån sin egen kunskapsnivå. Samtliga elever ger liknande svar om uppfattningen om sitt eget skrivlärande. Vår sammanfattning av fritidpedagogernas intervjuer visar att fritidsverksamheten skiljer sig från skolverksamheten. Vår förhoppning är att läsaren av denna uppsats ska kunna få ett bra underlag och en bild av hur en lärare bär sig åt för att lära, hjälpa, stödja och vidareutveckla sina elever att erövra skriftspråket. Som slutsats har vi kommit fram till att det inte är enbart metoden som läraren använder som är avgörande beträffande elevernas skrivlärande, utan det är metoden tillsammans med lärarens tidigare erfarenheter som gynnar elevernas skrivlärande.      sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSociokulturell teorisv
dc.subjectfritidspedagogsv
dc.subjectläraresv
dc.subjectelevsv
dc.titleSkrivlärande med hjälp av LTG metoden – En kvalitativ undersökning i två skolorsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record