Show simple item record

dc.contributor.authorSutherland, Philipsv
dc.contributor.authorSöderström, Johansv
dc.contributor.authorSaxin Cederstråle, Camillasv
dc.date.accessioned2012-11-23T15:45:54Z
dc.date.available2012-11-23T15:45:54Z
dc.date.issued2012sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/31562
dc.description.abstract1.. Sammanfattning: Genom vår utbildning och under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), har vi noterat att det dagligen uppstår konflikter i skolan mellan elever och vi har förstått att den konflikthantering som därmed följer från pedagogernas sida skiljer sig mycket mellan skolorna. Syftet med studien har varit att ta reda på hur pedagoger arbetar med dessa konflikter i skolorna. Vi har därför studerat, intervjuat och undersökt hur verksamma pedagoger arbetar med konflikthantering mellan elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet, vilken utbildning pedagogerna har inom konflikthantering samt vilket stöd pedagogerna har att tillgå när det uppstår konflikter. För att få ett internationellt perspektiv på konflikthantering inom skolan har vi även gjort en studieresa till Thailand där vi intervjuat thailändska pedagoger för att undersöka om det föreligger några likheter och skillnader bland pedagoger internationellt i hur konflikter mellan elever hanteras. Vi har via samtalsintervjuer med 10 stycken verksamma pedagoger samlat information som sedan bearbetats av oss för att slutligen bli centralt innehåll i rapporten. Resultatet visade att det bland annat skiljer sig mycket vilken utbildning pedagogerna har i konflikthantering. En annan intressant del som vi har uppmärksammat genom studien är de skillnader som visat sig gällande själva hanteringsprocessen vid konflikthantering mellan de pedagoger som vi har intervjuat. Vårt resultat visar även att samtliga pedagoger kände sig trygga med att hantera konflikter som uppstår mellan elever. En detalj som vi har observerat som tämligen anmärkningsvärd är att ingen av de tillfrågade pedagogerna använder sig ut av någon av de vedertagna konflikthanteringsmodeller som brukar användas inom skolan idag, som vi har studerat och som finns med i tidigare forskning kring detta ämne. I inledningen definierar vi vår syn på begreppet konflikt i skolan mellan elever och orsaker till att konflikter uppstår. I delen teoretisk anknytning och tidigare forskning presenteras olika definitioner av begreppet konflikt, vi ger en inblick i skolans värdegrund samt hur styrdokumenten ser ut och slutligen presenterar vi några olika konflikthanteringsmodeller som verksamma pedagoger kan använda sig av.  sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectskolasv
dc.subjectkonflikthanteringsv
dc.subjectkonflikthanteringsmodellsv
dc.titleKonflikthantering – Ett avstamp i pedagogers vardagsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record