GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Affärssystems betydelse vid intern kontroll


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31502

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31502_1.pdf517KbAdobe PDF
View/Open
Title: Affärssystems betydelse vid intern kontroll
Authors: Karlsson, Hilda
Idelmann, Alexander
Issue Date: 23-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomistyrning
11-12-109M
Abstract: Bakgrund och problem: Det finns motstridiga resultat i tidigare forskning, men fördelarna med affärssystem kan styrkas genom ett flertal forskarstudier. Vidare skapar det motiv till vår studie och vad en implementering av affärssystem kan skapa för betydelse och möjligheter för svenska företag vid deras interna kontroll och riskhantering. Dels genom hur det kan främja företagens fortbestånd, men även effektivisera och stödja de olika processerna i organisationen. En implementering av affärssyst... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31502
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011