GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Magisteruppsatser >

”Något fattas i mitt huvud.” En kritisk diskursanalys av ADHD-diagnosen i svensk dagspress


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31493

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31493_1.pdf795KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Något fattas i mitt huvud.” En kritisk diskursanalys av ADHD-diagnosen i svensk dagspress
Other Titles: ”Something is missing in my head.” A Critical Discourse Analysis of the ADHD Diagnosis in Swedish Daily Press
Authors: Holm, Fredrik
Issue Date: 22-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: ADHD, diagnos, media, socialt arbete, kritisk diskursanalys
ADHD, diagnosis, media, social work, critical discourse analysis
Abstract: Syftet med studien var att identifiera och beskriva massmediala diskurser kring diagnosen ADHD samt analysera hur dessa diskurser förhåller sig till varandra. Vidare studerades hur diskursernas dialektiska samspel med den omgivande sociala praktiken kan förstås. Studien är en kritisk diskursanalys av en artikelserie i den svenska dagstidningen Sydsvenska Dagbladet bestående av åtta delar med sammanlagt tretton artiklar som belyser olika aspekter av diagnosen ADHD. Studien genomfördes på två nivå... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31493
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011