GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Elevers svårigheter och missuppfattningar i aritmetik i åk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31492

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31492_1.pdf326KbAdobe PDF
View/Open
Title: Elevers svårigheter och missuppfattningar i aritmetik i åk
Authors: Wiktorell, Paula
Issue Date: 22-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-01 SPP600
Keywords: matematik
matematiksvårigheter
aritmetik
Abstract: Syfte: Syftet med studien var att undersöka elevernas strategier samt eventuella svårigheter och missuppfattningar med avseende på aritmetikkunskaper i åk 7 på en högstadieskola. Teoretisk referensram: Studien tar sin utgångspunkt i det postpositivistiska paradigmet och har både en kvantitativ med lösningsfrekvenser och en kvalitativ del med innehållsanalys. I det postpositivistiska paradigmet kan man använda sig av flera metoder (Denzin & Lincoln, 2011). Enligt Denzin och Lincoln är en av... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31492
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011