GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Kvarliggande urinkateter och sexuell hälsa!


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31488

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31488_1.pdf326KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kvarliggande urinkateter och sexuell hälsa!
Other Titles: Urinary catheter and sexual health!
Authors: Cappelen, Ane
Gunnarsson, Lina
Issue Date: 22-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Bakgrund: Sexuell hälsa är ett ämnesområde som är essentiellt för människors upplevelser och relationer. Sjukdom och/eller funktionsnedsättning kan bidra till att den sexuella lyckan försummas. Sjuksköterskan bör belysa frågeställningar kring sex och samlevnad och bemöta patientens individuella behov. Centralt i omvårdnadsarbetet är kommunikationen mellan sjuksköterskan och patient, som kan främja en god relation dem emellan och leda till förbättrad insikt i patientens situation. Syfte: Att besk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31488
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011