GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Andliga behov hos patienter som drabbats av cancer.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31465

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31465_1.pdf389KbAdobe PDF
View/Open
Title: Andliga behov hos patienter som drabbats av cancer.
Other Titles: Spiritual needs of patients with cancer.
Authors: Liljegren, Sofia
Issue Date: 20-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Introduktion I begreppet holistisk omvårdnad ingår att sjuksköterskan ska ta tillvara på patienters fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Sjuksköterskor som möter patienter som har drabbats av cancer ställs inför bemötande av andliga behov, men det råder en brist på kunskap hos sjuksköterskor om vad andliga behov innebär, vilket leder till svårigheter att bemöta dessa behov. Syfte Att undersöka vilka andliga behov patienter beskriver som drabbats av cancer. Metod Uppsatsen var en littera... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31465
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011