GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

En studie om fonetiska svårigheter hos andraspråksinlärare med grekiska som modersmål


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31463

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31463_1.pdf1293KbAdobe PDF
View/Open
Title: En studie om fonetiska svårigheter hos andraspråksinlärare med grekiska som modersmål
Authors: Andersson Glinatsi, Marianna
Issue Date: 19-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: grekiska
andraspråk
fontetik
Abstract: Syftet med detta arbete är att undersöka vilka fonetiska svårigheter personer med grekiska som modersmål möter då de ska lära sig svenska. Detta har undersökts genom en kontrastiv studie inom fonetik och uttal hos greker som är andraspråksinlärare av det svenska språket samt genom en performansanalys. Genom den kontrastiva studien redovisas skillnader mellan det grekiska och det svenska fonetiska systemet där man delvis kan förutse vilka svårigheter en andraspråksinlärare har att vänta. Med hjäl... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, SSA133 (61-90 hp) Vårterminen 2011 Handledare: Sofia Tingsell
URI: http://hdl.handle.net/2077/31463
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011