GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

Utbildning saknas - Sjuksköterskors barriärer och hinder inför att samtala med patienter om sexualitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31455

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31455_1.pdf281KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utbildning saknas - Sjuksköterskors barriärer och hinder inför att samtala med patienter om sexualitet
Other Titles: Lack of education - Nurses´ barriers and obstacles to address patients sexuality
Authors: Fransson, Lisa Maria
Issue Date: 16-Nov-2012
Degree: Student essay
Abstract: Bakgrund: Sexualitet är en källa till både njutning, nöje och livskvalitet. Behovet av sexualitet och intimitet kvarstår vid sjukdom och även i ett palliativt skede. Patienter önskar att sjuksköterskor ska samtala om sexualitet med dem. De vill bli bemötta utifrån att holistiskt synsätt, och få individuellt anpassad information om vilka konsekvenser sjukdomen och behandlingen kan ha på sexualiteten. Många sjuksköterskor tycker att sexualitet det ingår i deras ansvarsområde, men i praktiken samta... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31455
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011