GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Ungdomsspråk. En jämförelse av småstads- och storstadsungdomars användning av diskurspartiklar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31242

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31242_1.pdf652KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ungdomsspråk. En jämförelse av småstads- och storstadsungdomars användning av diskurspartiklar.
Authors: Zivlak Pflügler, Gabriela
Issue Date: 1-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: diskurspartikel
språkhandling
ungdomsspråk
diskurspartikelfrekvens
Abstract: Den här uppsatsen behandlar diskurspartiklars frekvens och funktion- drag och språkhandlingar. Uppsatsen är en jämförelsestudie med en tidigare gjord doktorsavhandling av Gudrun Svensson (2009). I studien jämförs diskurspartikelanvändningen hos ungdomar i storstaden Malmö med småstaden Smålandsstenar. Syftet är att se på vilka slags diskurspartiklar ungdomar använder i spontant tal samt se hur användningen kan skilja sig åt. Jag har som datainsamlingsmetod gjort två inspelningar med tre informa... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, SIS133 Vt 2012 Handledare: Anna Gunnarsdotter Grönberg
URI: http://hdl.handle.net/2077/31242
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011