GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Corporate Social Responsibility


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/3112

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06-07-21.pdf264KbAdobe PDF
View/Open
Title: Corporate Social Responsibility
Other Titles: En jämförelse mellan två företags CSR-redovisningar
Authors: Barmé, David
Hammargren, Tor
Issue Date: 21-Feb-2007
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning och företagsanalys
06-07-21
Abstract: Bakgrund och problem: Betydelsen och intresset för företag att presentera hur de arbetar med CSR, det vill säga miljöfrågor, socialt ansvar och mänskliga rättigheter har ökat avsevärt den senaste tiden. En anledning är att CSR-redovisningen kan förbättra företagets rykte, varumärke och lönsamhet. Med anledning av detta är det av största vikt att presentera denna information på ett intresseväckande, trovärdigt och strukturerat sätt. Syfte: Att utifrån ett retoriskt perspektiv beskriva hur pr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/3112
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011