GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

Varför specialpedagog i förskolan? En studie kring förskollärarnas syn på behovet av specialpedagog i förskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30782

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30782_1.pdf248KbAdobe PDF
View/Open
Title: Varför specialpedagog i förskolan? En studie kring förskollärarnas syn på behovet av specialpedagog i förskolan
Authors: Rundström, Anna-Lena
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-23 SPP600
Abstract: Syfte: Syftet med studien är att ta reda på förskollärarnas syn på behov, användning och relevans av specialpedagogiska kunskaper och specialpedagoger i förskolan samt hur förskol-lärare tar tillvara på specialpedagogisk kunskap i nuet. • Under vilka former ges det specialpedagogiska stödet? • Hur ser förskollärarna på behovet av specialpedagogisk kunskap i förskolan? • På vilket sätt anser förskollärarna att den specialpedagogiska kunskapen tas tillvara på i förskolan? • Hur hanterar försk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30782
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011