GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Glädje, gemenskap och prestationsångest


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30757

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30757_1.pdf700KbAdobe PDF
View/Open
Title: Glädje, gemenskap och prestationsångest
Other Titles: En kvalitativ studie som belyser elitjuniorers upplevelser kring meningsskapande och brytpunkter inom friidrotten
Authors: Björkman, Petra
Söderbom, Martina
Issue Date: 24-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Sports Coaching programmet
VT 2012
Keywords: Brytpunkt
elitjunior
elitsatsning
friidrott
meningsskapande
Abstract: Friidrotten upplever ett problem när unga lovande elitjuniorer slutar med sin idrott innan de har hunnit ta steget över till senioridrott. Den här studien fokuserar på vad det är för brytpunkter som påverkat att idrottarna valt att avsluta sin elitsatsning. För att få en djupare förståelse har även fokus legat på vad som var meningsskapande både under och efter elitsatsningen. Syftet var att belysa före detta elitjuniorers upplevelser kring deras övergång från elitjunior till ett liv utanför en ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30757
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011