GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Fotboll och avbrott


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30756

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30756_1.pdf676KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fotboll och avbrott
Other Titles: en kvalitativ undersökning om avbrottsproblematiken ur ett föreningsperspektiv
Authors: Bergqvist, Anders
Carlsson, Alexander
Issue Date: 24-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Sports Coaching programmet
VT 2012
Keywords: avbrott
fotboll
föreningsidrott
ungdom
Abstract: Barn och ungdomar har mycket att tjäna genom att vara fysiskt aktiva, ändå väljer en stor andel att sluta med föreningsidrotten. Tidigare forskning kring avbrottsproblematiken har inriktat sig på vad ungdomar har sagt påverkat dem till att sluta föreningsidrotta. Denna studie har sin utgångspunkt dels i de avbrottsfaktorer som framkommit i forskningen och dels i Self-Determination Theory. Studiens syfte är att få en inblick i hur föreningspersoner inom fotbollen uttrycker sig om de faktorer som ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30756
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011